"כתבה ב"לבריאותה

%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%

 TVריאיון בדמוקרט

"אופטיזם ב"סוגרים חשבון

HOT3

כתבה בידיעות אחרונות

כתבה במעריב

כתבה בזמן ישראל

ראיון ברדיו מהות החיים

על מיזם אופטיזם